Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK
Sociálně-právní ochrana

Sociálně-právní ochrana

Informace o SPO, kuratele pro děti a mládež, pověřených osobách, volných kapacitách ZDVOP.

Přehled projektů SPO

Přehled projektů SPO

Probíhající i ukončené projekty, prezentace, workshopy, konference, fotogalerie.

Standardy kvality SPO

Standardy kvality SPO

Informace pro obecní úřady v JMK, Manuál pro obce I. typu v JMK, prezentace z metodického setkání s obcemi, Manuál MSPV.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Informace o osvojení, pěstounské péči a dalších formách NRP. Průvodce NPR, statistiky, články, kampaň pro vyhledávání nových pěstounů.


18.3.2024

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravilo informační leták pro ukrajinské rodiny s postupem zajištění péče o nezletilé dítě v případě, kdy se rodič chystá na cestu do zahraničí na delší dobu a dítě zůstává v České republice. V příloze jsou vloženy letáky v češtině i ukrajinštině.

8.3.2024

Připravované změny v délce poskytování bezplatného státního humanitárního ubytování osobám s udělenou dočasnou ochranou dle Lex VI vejdou v platnost od 01.09.2024.Od tohoto data bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby si budou muset všechny osoby využívající systému bezplatného státního humanitárního ubytování zajistit vlastní ubytování. Pokud tedy dne 31.08.2024 osoba využívá státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude jej moci od 01.09.2024 využívat bezplatně dále. Státní humanitární ubytování bude muset opustit nebo si jej hradit sama na základě klasického smluvního vztahu. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra připravil komunikační materiály, které naleznete v příloze v českém i ukrajinském jazyce.

Více novinek

Kontakt

Ozvěte se námKrajský úřad
Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Web: www.jmk.cz

Oddělení SPO a rodinné politiky

PhDr. Jarmila Bisomová
vedoucí oddělení
Tel.: 541 651 158
E-mail: bisomova.jarmila@jmk.cz

Všechny kontakty

Spolupracujeme

Projekt vznikl za podpory Evropské unie

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.