Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK
Sociálně-právní ochrana

Sociálně-právní ochrana

Informace o SPO, kuratele pro děti a mládež, pověřených osobách, volných kapacitách ZDVOP.

Přehled projektů SPO

Přehled projektů SPO

Probíhající i ukončené projekty, prezentace, workshopy, konference, fotogalerie.

Standardy kvality SPO

Standardy kvality SPO

Informace pro obecní úřady v JMK, Manuál pro obce I. typu v JMK, prezentace z metodického setkání s obcemi, Manuál MSPV.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Informace o osvojení, pěstounské péči a dalších formách NRP. Průvodce NPR, statistiky, články, kampaň pro vyhledávání nových pěstounů.


14.3.2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna vytvořila informační leták s pokyny pro ukrajinské uprchlíky s prodlouženou dočasnou ochranou v ČR. Informační leták shrnuje jejich povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Více v příloze níže.

7.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje letáky určené nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny. Poskytují základní informace o fungování systému sociálně-právní ochrany na území České republiky, dočasné ochrany a opatrovnictví. Jsou určené jak nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny, tak dětem, které jejich doprovod na našem území opustil. K dispozici jsou v jazykových mutacích angličtina, ukrajinština a ruština (pro ukrajinské uprchlíky, kteří přichází z oblastí, kde se mluví rusky). Letáky je možné poskytnout nejenom přímo nezletilým z UA, ale také je dále šířit mezi subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují. V nejbližší době budou zveřejněny i na webových stránkách MPSV k Ukrajině a na webu http://www.pravonadetstvi.cz/.

Více novinek

Kontakt

Ozvěte se námKrajský úřad
Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Web: www.jmk.cz

Oddělení SPO a rodinné politiky

PhDr. Jarmila Bisomová
vedoucí oddělení
Tel.: 541 651 158
E-mail: bisomova.jarmila@jmk.cz

Všechny kontakty

Spolupracujeme

Projekt vznikl za podpory Evropské unie

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.