Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK
Sociálně-právní ochrana

Sociálně-právní ochrana

Informace o SPO, kuratele pro děti a mládež, pověřených osobách, volných kapacitách ZDVOP.

Přehled projektů SPO

Přehled projektů SPO

Probíhající i ukončené projekty, prezentace, workshopy, konference, fotogalerie.

Standardy kvality SPO

Standardy kvality SPO

Informace pro obecní úřady v JMK, Manuál pro obce I. typu v JMK, prezentace z metodického setkání s obcemi, Manuál MSPV.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Informace o osvojení, pěstounské péči a dalších formách NRP. Průvodce NPR, statistiky, články, kampaň pro vyhledávání nových pěstounů.


14.3.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině vydalo MPSV informační materiál s koordinovaným postupem pomoci dětem z Ukrajiny. informační materiál je zaměřen jak na poskytnutí informací o možnostech zájemců z řad české veřejnosti o pomoc, a poté i na postup zajištění péče o dítě přijíždějící z Ukrajiny buď samotné či v doprovodu cizí osoby. K němu náleži metodický pokyn postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě výskytu nezletilých dětí bez doprovodu či v doprovodu cizí osoby. Dále je přiložen informační materiál nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s, která nabízí veterinární pomoc pro zvířata prchající s lidmi z Ukrajiny.

16.5.2022

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice na základě vlastních zkušeností z terénu vytvořila  ukrajinsko-českou verzi mobilní aplikace SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V MOBILU. Jde o aplikaci, která umožňuje snadno najít konkrétní kontakt či informaci při řešení nepříznivých sociálních situací. Informace jsou uvedeny jak v ukrajinském, tak v českém jazyce. Aktuálně jsou pokryta nejčastěji řešená témata (nejde zatím o kompletní překlad české verze), informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aplikaci mohou využít jak klienti sami, tak sociální pracovníci při komunikaci s nimi.

16.5.2022

Fórum mobilních hospiců připravilo pro lidi, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, informace o službách mobilních hospiců. V příloze najdete leták v barevné variantě, jedna stránka obsahuje informace v ukrajinštině a druhá v ruštině. Současně přikládáme také české znění textu.  

Více novinek

Kontakt

Ozvěte se námKrajský úřad
Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Web: www.jmk.cz

Oddělení SPO a rodinné politiky

PhDr. Jarmila Bisomová
vedoucí oddělení
Tel.: 541 651 158
E-mail: bisomova.jarmila@jmk.cz

Všechny kontakty

Spolupracujeme

Projekt vznikl za podpory Evropské unie

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.