Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK
Sociálně-právní ochrana

Sociálně-právní ochrana

Informace o SPO, kuratele pro děti a mládež, pověřených osobách, volných kapacitách ZDVOP.

Přehled projektů SPO

Přehled projektů SPO

Probíhající i ukončené projekty, prezentace, workshopy, konference, fotogalerie.

Standardy kvality SPO

Standardy kvality SPO

Informace pro obecní úřady v JMK, Manuál pro obce I. typu v JMK, prezentace z metodického setkání s obcemi, Manuál MSPV.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Informace o osvojení, pěstounské péči a dalších formách NRP. Průvodce NPR, statistiky, články, kampaň pro vyhledávání nových pěstounů.


16.7.2024

Od 1. 9. 2024 bude státní humanitární ubytování ukrajinským držitelům dočasné ochrany poskytováno všem nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. To se bude nově týkat i zranitelných osob.
Pokud dne 31. 8. 2024 budete využívat státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude vám umožněno toto ubytování od 1. 9. 2024 nadále bezplatně využívat. Státní humanitární ubytování budete muset opustit nebo si jej hradit sami na základě klasického smluvního vztahu. Více informací v dokumentech Ministerstva vnitra ČR v příloze.

1.7.2024

Organizace Diakonie ČCE představila svůj program Stop násilí - terapeutický program pro násilné osoby v rámci systematické prevence a eliminace násilí. Tato služba je poskytována bezplatně, na adrese Kopečná 940/14, Brno. Program je určen osobám starším 18 let, mužům i ženám, se sklony k násilnému chování v jakékoliv jeho formě. Do programu lze vstoupit dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí i nedobrovolně na základě povinnosti uložené soudem. Telefonní kontakt: +420 604 237 781, provozní doba na objednání se: pondělí 13:00 - 15:00, středa 15:00 - 19:00, čtvrtek 15:00 - 19:00. Pro více informací viz příloha a webová stránka www.nasilivevztazich.cz.

Více novinek

Kontakt

Ozvěte se námKrajský úřad
Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Web: www.jmk.cz

Oddělení SPO a rodinné politiky

PhDr. Jarmila Bisomová
vedoucí oddělení
Tel.: 541 651 158
E-mail: bisomova.jarmila@jmk.cz

Všechny kontakty

Spolupracujeme

Projekt vznikl za podpory Evropské unie

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.