logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Publikováno:

Statistika náhradní rodinné péče v Jihomoravském kraji ke dni 30.06.2018

statistika_nahradni_rodinne_pece_30_06_2018.jpg