logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Publikováno:

Interdisciplinární spolupráce v zájmu dítěte - zapojení Okresního soudu Brno-venkov

jmk_clanek_martina_cirbusova_052019_final.jpg