logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Kam směřuje restorativní justice

 

Konání od:27. 11. 2019
Konání do:27. 11. 2019
Čas:09:00 - 16:00
Místo:Univerzitní kino Scala

 

pozvanka_27_11.jpg