logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Workshop na téma "Preventivní programy k tématu kriminality s důrazem na kyberkriminalitu"

 

Konání od:6. 4. 2018
Konání do:6. 4. 2018
Čas:09:30 - 12:30
Místo:budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

Uzavřené setkání se uskuteční v rámci projektu "Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II" a bude sloužit k představení programů a akcí, které v preventivních činnostech realizuje Policie ČR, Probační a mediační služba a obecní úřady obce s rozšířenou působností. Cílem setkání je prohloubení odborné spolupráce se dotčenými subjekty.