logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Práce s ohroženými dětmi a prevence jejich ohrožení

 

Konání od:22. 3. 2018
Konání do:22. 3. 2018
Čas:09:00 - 13:00
Místo:Úřad městské časti Brno- Královo pole, Palackého třída 1365/59

 

Setkání aktérů ve městě Brně, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskuzi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Denisa Machálková.