logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Spolupráce pracovníků OSPOD s dalšími institucemi

 

Konání od:12. 4. 2018
Konání do:12. 4. 2018
Čas:09:00 - 13:00
Místo:Společenské centrum, Okružní 21, Brno-Lesná

 

Setkání pro pracovníky OSPOD, škol a školských zařízení, neziskového sektoru, lékařů a Policie ČR. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Kristina Čadeni.