logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Spolupráce pracovníků OSPOD a škol v zájmu ohroženého dítěte

 

Konání od:17. 4. 2018
Konání do:17. 4. 2018
Čas:09:00 - 13:00
Místo:Dělnický dům, Jamborova 3323/65, Brno-Židenice

 

Uzavřené setkání, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení dítěte. Organizátorem je MPSV. Kontaktní osoba: Kristina Čadeni.