logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Setkání pracovníků OSPOD, justice a dalších aktérů ve městě Brně

 

Konání od:26. 4. 2018
Konání do:26. 4. 2018
Čas:09:00 - 13:00
Místo:Sál společenského centra na ÚMČ Brno- střed, Dominikánská 2, místnost č. 13

 

Uzavřené setkání, jehož cílem je nastavení vzájemné spolupráce, která vychází z potřeb ohrožených dětí. Organizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoby - Kristina Čadeni, Denisa Machálková.