logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Konference Městského úřadu Kyjov na téma "Kyberkriminalita nezletilých a mladistvých. Rizika sociálních sítí."

 

Konání od:26. 4. 2018
Konání do:26. 4. 2018
Čas:Od 10:00
Místo:Městské kulturní středisko Kyjov, p.o. města Kyjova, Masarykovo nám. 34, Kyjov

 

Konference v rámci prevence kriminality, s důrazem na kyberkriminalitu dětí a mládeže. Účast otevřená. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Lucie Kosová (l.kosova@mukyjov.cz).