logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Děti v pasti sociálních sítí

 

Konání od:28. 11. 2019
Konání do:28. 11. 2019
Čas:Od 17:00
Místo:Dům kultury v Kyjově - divadelní sál