Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Workshop na téma "Preventivní programy k tématu kriminality s důrazem na kyberkriminalitu"

Workshop na téma "Preventivní programy k tématu kriminality s důrazem na kyberkriminalitu"

6. Dubna 2018

Uzavřené setkání se uskuteční v rámci projektu "Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II" a bude sloužit k představení programů a akcí, které v preventivních činnostech realizuje Policie ČR, Probační a mediační služba a obecní úřady obce s rozšířenou působností. Cílem setkání je prohloubení odborné spolupráce se dotčenými subjekty.


Zpět