Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Konference ÚMPOD "Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů"

Konference ÚMPOD "Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů"

21. - 22. Května 2018

Náplní konference budou příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby bylo naplněno jejich právo vyjádřit se ve věcech, které se jich týkají. Příspěvky budou zaměřeny na různé pohledy odborníků, kteří se zapojováním dítěte v praxi mimosoudních rozhodovacích procesů pracují. Pozornost bude věnována také práci s tématem domácího násilí a tomu, do jaké míry může ovlivňovat možnosti a postupy zapojení dětí do rozhodovacích procesů i tyto procesy samotné. Představena bude dobrá praxe v ČR i v zahraničí. Konference nabídne prostor pro odbornou diskuzi nad riziky i pozitivy procesu zapojování a na jednotlivých workshopech také praktické návody, jak je možné děti zapojit. Sdílena tak bude dobrá praxe různých profesí z Evropy, USA a Austrálie. Kontaktní osoba: Mgr. Robin Brzobohatý, robin.brzobohaty@umpod.cz.

Registrační formulář - ZDE

Program konference a zaměření workshopů - ZDE


Zpět