Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Práce s ohroženými dětmi a prevence jejich ohrožení

Práce s ohroženými dětmi a prevence jejich ohrožení

22. Března 2018

Setkání aktérů ve městě Brně, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskuzi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Denisa Machálková.


Zpět