Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Spolupráce pracovníků OSPOD s dalšími institucemi

Spolupráce pracovníků OSPOD s dalšími institucemi

12. Dubna 2018

Setkání pro pracovníky OSPOD, škol a školských zařízení, neziskového sektoru, lékařů a Policie ČR. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Kristina Čadeni.


Zpět