Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Diskuze a promítání k tématice náhradní rodinné péče

Diskuze a promítání k tématice náhradní rodinné péče

21. Března 2019

plakat_prednaska_21_03_2019.jpg


Zpět