Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Spolupráce pracovníků OSPOD a škol v zájmu ohroženého dítěte

Spolupráce pracovníků OSPOD a škol v zájmu ohroženého dítěte

17. Dubna 2018

Uzavřené setkání, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení dítěte. Organizátorem je MPSV. Kontaktní osoba: Kristina Čadeni.


Zpět