Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

12. Listopadu 2019

Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě o právech dítěte. Co konkrétně toto právo dítěti zaručuje a jak je uplatňováno? Využívají ho příslušné instituce v zájmu dítěte? Jak se dítěte ptát, jak citlivě reagovat, jak se napojit na potřebu dítěte a jak si vytvořit důvěrný vztah s ním? Seminář se zabývá těmito otázkami a nabízí možnosti, jak naplnit hlavní úkoly sociálně-právní ochrany dětí, tj. především hájit zájem dítěte. Seminář, který je určen pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, dále sociálním pracovníkům organizací pověřených výkonem SPOD, se zabývá možnostmi a způsoby zjišťování názoru dítěte v širším kontextu, nejen pro účely soudního řízení. Zapojení dětí do rozhodovacích procesů znamená více, než se zeptat dětí na jejich názor. Jde o to naslouchat jim, brát je vážně, a převést jejich názory do reality. Zajímat se o jejich potřeby, zájmy, lépe rozpoznat „co tím dítě chtělo říct a naznačit“, budovat důvěrný vztah mezi pracovníkem a dítěte, což je základním předpokladem úspěšné sociální práce s rodinou a také možností včasného zachycení signálů ohrožení vývoje dítěte. Účastníci se během semináře dozvědí o úskalích výpovědi dětí, dále si prakticky osvojí komunikační techniky pro zjišťování názoru, zájmů, potřeb a přání. Seminář je postaven na zkušenostech z praxe zakotvené v teoretických východiscích a legislativních oporách.

Více informací naleznete www.espediente.cz.


Zpět