Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Právní minimum pro pracovníky OSPOD v procesu odnímání dítěte z rodiny a výkonu ústavní výchovy

Právní minimum pro pracovníky OSPOD v procesu odnímání dítěte z rodiny a výkonu ústavní výchovy

22. Května 2018

Jedná se o uzavřený kurz pro pracovníky OSPOD, akreditovaný MPSV. Organizátorem je Liga lidských práv. Kontaktní osoba za KrÚ JMK - Mgr. Jan Hauk, DiS.


Zpět