Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Národní seminář o justici vstřícné k dětem

Národní seminář o justici vstřícné k dětem

29. Dubna 2021

Evropský projekt, na němž se podílely národní sekce Defence for Children International (DCI) v letech 2019 a 2020, sondoval jak mezi profesionály, tak mezi dětmi, jak se zásady justice vstřícné k dětem uplatňují ve správní a soudní praxi. Výsledkem jsou doporučení založená na příkladech dobré praxe z několika států EU a upozornění na překážky v jejich uplatňování.

JUSTICE VSTŘÍCNÁ K DĚTEM

„Znamená to vytvoření justičního systému, který zaručí dodržování a účinné provádění všech práv dětí při řádném zohlednění úrovně dítěte a jeho schopnosti chápat situaci a okolnosti případu. Znamená to zejména justici, která je přístupná, přiměřená věku, rychlá, důsledná, přizpůsobená potřebám a právům dítěte a na jeho potřeby a práva zaměřená, dodržující práva dítěte včetně práv na řádný soudní proces, na účast v řízení a na jeho pochopení, na respektování soukromého a rodinného života a na nedotknutelnost a důstojnost.”


Zpět