Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

13. Května 2021

Seminář na téma "Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou"

OSPOD a provázející organizace v praxi se shodují, že patří k nejtěžším a nejkomplikovanějším problémům PP. Nedávné stanovisko VOP upozornilo na legislativní stav z hlediska práva dětí v PP a jejich biologických rodičů a blízkých osob na kontakt. Jedná se o velmi užitečnou analýzu. 

Zároveň považujeme za nutné, aby se odborná veřejnost zabývala širším kontextem z hlediska práva, vědeckých poznatků a také zkušenostmi ze zahraničí. Jedině hlubší pohled na toto téma bude přínosem k pokroku a ke zdravému a bezpečnému vývoji dětí v PP a v NRP.


Zpět