Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Webinář: Proč naslouchat dětem aneb proč to bez participace nejde?

Webinář: Proč naslouchat dětem aneb proč to bez participace nejde?

16. Listopadu 2021

Aktivní zapojení dětí je nezbytnou součástí všech záležitostí, které se jich týkají v každodenním životě v oblasti školství, zdravotnictví, soudnictví, sociálních služeb i sociální práce, volnočasových aktivit, zajištění bezpečí a ochrany dětí a dalších.

Jaká je úroveň participace v ČR a v Evropě, jak a proč participaci posílit?

 

Úvodní webinář představuje aktivity 2letého projektu Rady Evropy „Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí ”, který se zaměřuje na zapojování dětí a mladých dospělých do tvorby politiky na národní úrovni. Úvodní webinář se koná v rámci projektu „CP4Children Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí“, který koordinuje Rada Evropy a je financován Programem Evropské Unie pro práva, rovnost a občanství (2014–2020). Webinář je určen zástupkyním/zástupcům z oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, školství, zdravotnictví, volného času, samosprávy, policie, justice a dalším aktérkám/aktérům sítě služeb.

 

Program:

10:00 – 10:10 Zahájení – úvodní slovo: Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová – ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí


10:10 – 10:25 Představení projektu „Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí“: Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí


10:25 – 11:10 Proč participovat a sdílení dobré praxe: Zástupkyně skupiny sebeobhájců organizace LUMOS; Mgr. Helena Pravdová – projektová manažerka projektu Férová škola, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání; Mgr. Zuzana Senciová – psycholožka, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

11:10 – 11:30 Představení nástroje Rady Evropy „Sada indikátorů pro participaci dětí“ (CPAT) a nové metodiky „Participace dětí“ v rámci národních aktivit: Bc. Lukáš Talpa – odborný metodik projektu „Podpora systémových změn v oblasti péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“, Ministerstvo práce a sociálních věcí


11:30 – 11:50 Diskuse a možné využití participačního nástroje


11:50 – 12:00 Ukončení úvodního webináře

 

Přihlášení na následujícím odkazu: https://docs.google.com/forms/d/1m9TGgAN_v_5GFlEXZsu-UY4eqkkbqpd3ojkUOCt-jzQ/viewform?hl=cs&hl=cs&edit_requested=true. Účast Vám bude následně potvrzena. Odkaz na online webinář bude účastníkům a účastnicím zaslán prostřednictvím registračního e-mailu. Akce je bez registračního poplatku.


Zpět