Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Psychohygiena jako nástroj seberozvoje v sociální práci

Psychohygiena jako nástroj seberozvoje v sociální práci

21. - 22. Dubna 2022

Účastníci si díky sebereflexi ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci. Vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve svém profesním i v osobním životě, a také o možnostech využití pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat právě jim. Kurz je koncipován velmi prakticky – všechny teorie i metody vždy konfrontuje s reálnou situací jednotlivých účastníků, kteří si tak mohou z kurzu odnést konkrétní plán pro vlastní seberozvoj.

 

Pořádající organizace: Espediente, z.s.

Lektoři: Mgr. Milena Mikulková, Bc. Adéla Kneslová, Mgr. Stanislav Kocourek

Místo konání: Hotel Vega - Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice

Kurz s časovou dotací 16 hodin je akreditovaný MPSV (A2021/0641-SP/V).

 

Více informací a přihláška na: https://espediente.cz/kurz-psychohygiena-jako-nastroj-seberozvoje-v-socialni-praci-v-luhacovicich/ 


Zpět