Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Konference Městského úřadu Kyjov na téma "Kyberkriminalita nezletilých a mladistvých. Rizika sociálních sítí."

Konference Městského úřadu Kyjov na téma "Kyberkriminalita nezletilých a mladistvých. Rizika sociálních sítí."

26. Dubna 2018

Konference v rámci prevence kriminality, s důrazem na kyberkriminalitu dětí a mládeže. Účast otevřená. Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Lucie Kosová (l.kosova@mukyjov.cz).


Zpět