Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Kalendář akcí


- Již proběhlo -

Akce datum

25. Března
22:10 - 22:39

ČT1: série Plné hnízdo 2 - epizoda z Jihomoravského kraje

ČT1: série Plné hnízdo 2 - epizoda z Jihomoravského kraje

Akce datum

3. Května 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

26. Dubna 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

19. Dubna 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

12. Dubna 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

5. Dubna 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

29. Března 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

22. Března 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

16. - 19. Března 2023

Josefské sympozium

Sympozium se koná na Zámku Křtiny u Brna, tématem je interdisciplinární spolupráce.

Akce datum

15. Března 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

8. Března 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

1. Března 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

22. Února 2023
16:45 - 17:15

Plné hnízdo - ČT 1

Dokumentární série o pěstounských rodinách v jednotlivých krajích ČR.

Akce datum

1. Února 2023
16:45

Plné hnízdo

 

Akce datum

21. Ledna 2023
08:00

Regionální kemp - stále hledáme účastníky

Cílem projektu je pomoci se prakticky zorientovat na trhu práce, ukázat paletu možností a následně je nasměrovat buď na cestu zaměstnance nebo malého podnikatele ve svém oboru. Programu se účastní od 15 do 20 mladých lidí z dětských domovů, azylových domů, OSPODu a sociálně znevýhodněných rodin.Větší podnikatelské plány následně řešíme na Letním podnikatelském kempu každý rok v létě, kam má každý možnost se dostat, pokud projde regionálním programem.Program je ukončen prezentací účastníků a následným přátelským hodnocením ze strany partnerů.Regionální kempy tedy slouží jako předstupeň pro účast Žluťásků na LPK(Letní podnikatelský kemp), který běží již 7 let a letos v létě nás čeká ročník osmý.

Akce datum

6. Září 2022
17:00 - 20:00

Staňte se pěstounem

Organizace Trialog Vás srdečně zvé na besedu s názvem Staňte se pěstounem, která se bude konta v úterý 06.09.2022 v Městské knihovně v Hodoníně v 17 hodin. Zváni jsou všichni, kteří se chtějí dozvědět informace o tom, co je to pěstounská péče nebo pěstounská péče na přechodnou dobu, jak se stát pěstounem a co je třeba pro to udělat. Dozvíte se také, jak funguje tzv. doprovázení pěstounských rodin. 

Akce datum

3. Září 2022
14:00 - 17:00

Pěstounský den - Brno Lužánky

Akce datum

21. - 22. Dubna 2022

Psychohygiena jako nástroj seberozvoje v sociální práci

Účastníci si díky sebereflexi ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci. Vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve svém profesním i v osobním životě, a také o možnostech využití pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat právě jim. Kurz je koncipován velmi prakticky – všechny teorie i metody vždy konfrontuje s reálnou situací jednotlivých účastníků, kteří si tak mohou z kurzu odnést konkrétní plán pro vlastní seberozvoj.

Akce datum

16. Listopadu 2021

Webinář: Proč naslouchat dětem aneb proč to bez participace nejde?

Aktivní zapojení dětí je nezbytnou součástí všech záležitostí, které se jich týkají v každodenním životě v oblasti školství, zdravotnictví, soudnictví, sociálních služeb i sociální práce, volnočasových aktivit, zajištění bezpečí a ochrany dětí a dalších.

Akce datum

13. Května 2021

Bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou

Odborný odpolední seminář

Akce datum

13. - 15. Května 2021

Pěstounství jako zápas o duši

Mezinárodní konference na téma pěstounství

Akce datum

29. Dubna 2021

Online konference "Podpora rodin v rozchodové situaci"

Online konference zaměřená na sdílení zkuššeností z práce s rodinami v rozvodové či rozchodové situaci

Akce datum

29. Dubna 2021

Národní seminář o justici vstřícné k dětem

Evropský projekt, na němž se podílely národní sekce Defence for Children International (DCI) v letech 2019 a 2020, sondoval jak mezi profesionály, tak mezi dětmi, jak se zásady justice vstřícné k dětem uplatňují ve správní a soudní praxi. Výsledkem jsou doporučení založená na příkladech dobré praxe z několika států EU a upozornění na překážky v jejich uplatňování.

Akce datum

27. Dubna 2021

Budoucnost péče o ohrožené děti do tří let

Seminář na téma Budoucnost péče o ohrožené děti do tří let

Akce datum

21. - 22. Dubna 2021

Konference "Dítě v pěstounské péči a trauma"

Mezinárodní konference na téma "Dítě v pěstounské péči a trauma."

Akce datum

21. Května 2020

Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči

Smyslem konference je nabídnout širší skupině odborníků možnost pojmenovat a následně i diskutovat aktuální dilemata v tématu kontakt.

Akce datum

21. Dubna 2020

Sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu

Skupina nezletilých osob přicházejících do ČR bez doprovodu zákonných zástupců je natolik specifická, že i přímá práce s nimi vyžaduje specifický přístup.

Akce datum

28. Listopadu 2019

Děti v pasti sociálních sítí

přednáška a beseda na téma děti a sociální sítě.

Akce datum

27. Listopadu 2019

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Seminář s akreditací MPSV na téma Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Akce datum

27. Listopadu 2019

Kam směřuje restorativní justice

Konference otevřená široké veřejnosti

Akce datum

21. Listopadu 2019

EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Seminář s akreditací MPSV na téma EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Akce datum

14. Listopadu 2019

Konflikty a jejich řešení

Seminář s akreditací MPSV na téma Konflikty a jejich řešení

Akce datum

13. Listopadu 2019

Konflikty a jejich řešení

Seminář s akreditací MPSV na téma Konflikty a jejich řešení

Akce datum

12. Listopadu 2019

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Seminář s akreditací MPSV na téma Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Akce datum

7. Listopadu 2019

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Seminář s akreditací MSPV na téma Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Akce datum

7. Listopadu 2019

Nové trendy v rizikovém chování udětí a dospívajících

Odborná konference

Akce datum

6. Listopadu 2019

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Seminář s akreditací MPSV na téma Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Akce datum

31. Října 2019

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Seminář s akreditací MSPV na téma Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Akce datum

29. Října 2019

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Akce datum

24. Října 2019

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Seminář s akreditací MSPV na téma Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Akce datum

17. Října 2019

EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Seminář s akreditací MPSV na téma EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Akce datum

7. Října 2019

Konflikty a jejich řešení

Seminář s akreditací MPSV na téma Konflikty a jejich řešení

Akce datum

1. Října 2019

Konflikty a jejich řešení

Seminář s akreditací MPSV na téma Konflikty a jejich řešení

Akce datum

30. Září 2019

Jak odhalit manipulaci a úspěšně obstát

Seminář s akreditací MŠMT na téma Jak odhalit manipulaci a úspěšně obstát

Akce datum

26. Září 2019

Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

Seminář na téma Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

Akce datum

24. Září 2019

EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Seminář pro sociální pracovníky s akreditací MPSV

Akce datum

18. Září 2019

Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

Program je zaměřený na zvýšení kompetencí pracovníků k analýze klientových potřeb, vyhodnocení jeho situace a volby optimálního přístupu. Na základě těchto vstupních metod dochází k cílenému, na klienta zaměřenému poskytování sociální služby. Výsledkem vhodně zvoleného přístupu je maximální možná míra zapojení klienta dle jeho potřeb, možností a limitů.

Akce datum

17. Září 2019

Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

Program je zaměřený na zvýšení kompetencí pracovníků k analýze klientových potřeb, vyhodnocení jeho situace a volby optimálního přístupu. Na základě těchto vstupních metod dochází k cílenému, na klienta zaměřenému poskytování sociální služby. Výsledkem vhodně zvoleného přístupu je maximální možná míra zapojení klienta dle jeho potřeb, možností a limitů.

Akce datum

16. Září 2019

Psychická odolnost – jak ji pěstovat a udržet

Psychická odolnost – jak ji pěstovat a udržet - seminář

Akce datum

20. Června 2019

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V KAŽDODENNÍ PRAXI PRACOVNÍKA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Seminář Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost určený pro pracovníky OSPOD

Akce datum

12. Června 2019

Podpora sociálně-právní ochrany cestou standardizace a spolupráce v Jihomoravském kraji

Závěrečná konference k projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“

Akce datum

24. Května 2019

Cochemská praxe: úvod do interdisciplinární spolupráce

Program a registrační formulář k dispozici ZDE

Akce datum

30. Dubna 2019

Konference „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“

Závěrečná konference k projektu MPSV

Akce datum

21. Března 2019

Diskuze a promítání k tématice náhradní rodinné péče

Akce datum

21. Března 2019

Konference "Síťování pro rodiny"

Program konference "Síťování pro rodinu"

Akce datum

6. Prosince 2018

Síťování služeb pro děti a jejich rodiny

pozvánka na krajský seminář projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí"

Akce datum

21. Listopadu 2018

Restorativní justice: teorie a praxe

Akce datum

20. Listopadu 2018

seminář "Práce s dospívajícími v sociálně-právní ochraně dětí - příklady dobré praxe"

Program a přihlášku naleznete ZDE

Akce datum

13. Listopadu 2018

Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami

pozvánka na krajský seminář projektu

Akce datum

12. Listopadu 2018

Workshop "Attachment u dětí (nejen) v náhradní rodinné péči"

Akce datum

30. Října 2018

seminář "Práce s dospívajícími v sociálně-právní ochraně dětí - příklady dobré praxe"

Program semináře a pozvánku naleznete ZDE

Akce datum

26. Října 2018

Setkání pracovníků OSPOD Jihomoravského kraje

Pozvánka na setkání pracovníků OSPOD v Jihomoravském kraji

Akce datum

25. Října 2018

Pozvánka na druhé setkání pracovníků OSPOD, justice a dalších aktérů ve městě Brně

Setkání se koná v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany

Akce datum

23. Října 2018

Budoucnost síťování v Brně

Akce datum

11. - 12. Října 2018

vzdělávací program "MY BACKPACK"

Přihláška ke stažení ZDE

Akce datum

4. Října 2018

Kazuistický seminář "Návrat dítěte z PPPD do rodiny"

Jedná se o 5. z cyklu kazuistických seminářů zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou. Kazuistické semináře jsou určeny zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné pěstouny na přechodnou dobu. Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob.Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v budoucnu. Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové techniky. Více informací na www.triada-centrum.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, rodiny@triada-centrum.cz, tel.: 736 406 449.

Akce datum

4. Října 2018

konference "Rodina v pasti konfliktu či násilí. Jak efektivně pomoci ohroženému dítěti?"

Akce datum

4. - 31. Října 2018

Výstava "Nejsi na to sám"

Výstava „Nejsi na to sám“, jejímž cílem je představit studentské práce SŠ Strážnice( obor grafický design) na téma informační plakát Orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Akce datum

26. - 27. Září 2018

seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů"

Akce datum

20. - 22. Září 2018

výcvik "Mediace - Provázení obtížnými rozhovory"

Sedmidenní výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu. Výcvik je mimořádnou příležitostí k osvojení si transformativního přístupu k řešení sporů pod vedením Lenky Polákové (vedoucí Mediačního Centra v Olomouci) a Robina Brzobohatého (vedoucí mediačního programu ÚMPOD, zkušební komisař Msp pro zkoušky mediátora).

Akce datum

20. Září 2018

Budoucnost síťování v Brně - termín zrušen, o náhradním termínu budeme informovat

Akce datum

6. Září 2018

Kazuistický seminář "IPOD dítěte v PPPD"

Jedná se o 4. z cyklu kazuistických seminářů zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou. Kazuistické semináře jsou určeny zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné pěstouny na přechodnou dobu. Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob.Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v budoucnu. Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové techniky. Více informací na www.triada-centrum.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, rodiny@triada-centrum.cz, tel.: 736 406 449.

Akce datum

12. Července 2018

Kazuistický seminář "Kontakt dítěte umístěného v PPPD s rodiči"

Jedná se o 3. z cyklu kazuistických seminářů zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou. Kazuistické semináře jsou určeny zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné pěstouny na přechodnou dobu. Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob.Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v budoucnu. Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové techniky. Více informací na www.triada-centrum.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, rodiny@triada-centrum.cz, tel.: 736 406 449.

Akce datum

14. Června 2018

Kazuistický seminář "Proces umístění dítěte do PPPD z pohledu spolupráce s rodiči"

Jedná se o 2. z cyklu kazuistických seminářů zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou. Kazuistické semináře jsou určeny zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné pěstouny na přechodnou dobu. Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob.Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v budoucnu. Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové techniky. Více informací na www.triada-centrum.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, rodiny@triada-centrum.cz, tel.: 736 406 449.

Akce datum

22. Května 2018

Právní minimum pro pracovníky OSPOD v procesu odnímání dítěte z rodiny a výkonu ústavní výchovy

Jedná se o uzavřený kurz pro pracovníky OSPOD, akreditovaný MPSV. Organizátorem je Liga lidských práv. Kontaktní osoba za KrÚ JMK - Mgr. Jan Hauk, DiS.

Akce datum

22. Května 2018

Konference na téma "Odcházení mladých lidí z náhradní péče do samostatného života"

Součástí konference, kterou Vás provede PaedDr. Michael Chytrý, budou příspěvky z teorie i praxe, panelové diskuze, vhled do připravovaných legislativních změn, atd. Organizátorem konference je občanské sdružení Janus. Kontaktní osoba - Julie Baštová, DiS.

Akce datum

21. - 22. Května 2018

Konference ÚMPOD "Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů"

Náplní konference budou příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby bylo naplněno jejich právo vyjádřit se ve věcech, které se jich týkají. Příspěvky budou zaměřeny na různé pohledy odborníků, kteří se zapojováním dítěte v praxi mimosoudních rozhodovacích procesů pracují. Pozornost bude věnována také práci s tématem domácího násilí a tomu, do jaké míry může ovlivňovat možnosti a postupy zapojení dětí do rozhodovacích procesů i tyto procesy samotné. Představena bude dobrá praxe v ČR i v zahraničí. Konference nabídne prostor pro odbornou diskuzi nad riziky i pozitivy procesu zapojování a na jednotlivých workshopech také praktické návody, jak je možné děti zapojit. Sdílena tak bude dobrá praxe různých profesí z Evropy, USA a Austrálie. Kontaktní osoba: Mgr. Robin Brzobohatý, robin.brzobohaty@umpod.cz.

Akce datum

18. Května 2018

Mezioborová spolupráce při léčbě poruch příjmu potravy

Mezioborová konference, paralelní workshopy

Akce datum

10. Května 2018

Kazuistický seminář "Rozhodování o umístění dítěte mimo rodinu, volba vhodného náhradního prostředí, s důrazem na PPPD"

Jedná se o 1. z cyklu kazuistických seminářů zaměřených na témata týkající se dítěte umístěného v PPPD a práce s jeho rodinou. Kazuistické semináře jsou určeny zejména pro pracovníky OSPOD, dále pro pracovníky OSPOD – náhradní rodinné péče a pracovníky organizacích doprovázejících výkon pěstounské péče, případně samotné pěstouny na přechodnou dobu. Je možné zúčastnit se celého cyklu kazuistických seminářů, nebo jen vybraných témat. Účast na kazuistických seminářích je bezplatná. Kapacita semináře je omezena počtem 10 osob.Tematicky zaměřené kazuistické semináře se osvědčují jako účinná vzdělávací metoda skupinové, multidisciplinární práce, která propojuje teorii s praxí. Prezentované a řešené případy reflektují praxi účastníků a reagují tak na jejich aktuální potřebu profesionální podpory a současně však evokují náměty a možnosti na řešení podobných situací v budoucnu. Od účastníků budeme vyžadovat aktivní zapojení do práce skupiny, nabídneme možnost diskutovat své vlastní případy. Kazuistický seminář bude veden formou skupinové diskuze, s doplněním o různé zážitkové techniky. Více informací na www.triada-centrum.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Lockerová, rodiny@triada-centrum.cz, tel.: 736 406 449.

Akce datum

26. Dubna 2018

Setkání pracovníků OSPOD, justice a dalších aktérů ve městě Brně

Uzavřené setkání, jehož cílem je nastavení vzájemné spolupráce, která vychází z potřeb ohrožených dětí. Organizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoby - Kristina Čadeni, Denisa Machálková.

Akce datum

26. Dubna 2018

Konference Městského úřadu Kyjov na téma "Kyberkriminalita nezletilých a mladistvých. Rizika sociálních sítí."

Účast otevřená.

Akce datum

17. Dubna 2018

Spolupráce pracovníků OSPOD a škol v zájmu ohroženého dítěte

Uzavřené setkání, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení dítěte. Organizátorem je MPSV. Kontaktní osoba: Kristina Čadeni.

Akce datum

12. Dubna 2018

Spolupráce pracovníků OSPOD s dalšími institucemi

Setkání pro pracovníky OSPOD, škol a školských zařízení, neziskového sektoru, lékařů a Policie ČR. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Kristina Čadeni.

Akce datum

6. Dubna 2018

Workshop na téma "Preventivní programy k tématu kriminality s důrazem na kyberkriminalitu"

Uzavřené setkání se uskuteční v rámci projektu "Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II" a bude sloužit k představení programů a akcí, které v preventivních činnostech realizuje Policie ČR, Probační a mediační služba a obecní úřady obce s rozšířenou působností. Cílem setkání je prohloubení odborné spolupráce se dotčenými subjekty.

Akce datum

22. Března 2018

Práce s ohroženými dětmi a prevence jejich ohrožení

Setkání aktérů ve městě Brně, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskuzi a vyjasnění kompetencí zástupců sítě v tématu prevence ohrožení. Jedná se o uzavřenou akci. Orgánizátorem akce je MPSV. Kontaktní osoba - Denisa Machálková.