Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Kontakt

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ SPO A RODINNÉ POLITIKY

 

Jméno

tel.č.

č. dveří

funkce / výkon agendy

Bisomová Jarmila, PhDr.

541 651 158

43-1

vedoucí oddělení

Rousová Taťána, Mgr.

541 651 176

43-2

metodička sociálně-právní ochrany dětí

Jurkovský Ota, Mgr.

541 651 177

43-2

metodik sociálně-právní ochrany dětí

Juryšek Michal, Mgr.

541 651 174

43-2

metodik sociálně-právní ochrany dětí

Odrážková Pavlína, Mgr. DiS

541 652 210

15A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí
Vavřínová Natálie, Mgr.

541 652 130

15A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

Starostová Romana, Mgr.

541 652 127

17A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

Janišová Pavla, Mgr. 

541 652 124

17A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

místo neobsazeno

541 652 126

16A

psycholožka pro náhradní rodinnou péči

Gabriel Zbyněk, Mgr. Ph.D

541 652 125

19A

psycholog pro náhradní rodinnou péči

Pucholdt Petr, Mgr.

541 652 249

8A

psycholog pro náhradní rodinnou péči

 

Adresa

601 82 Brno, Žerotínovo náměstí 3, zvýšené přízemí

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zajišťují sociálně-právní ochranu dětí mimo jiné obecní úřady obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad"), krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kontakty na nejbližší úřad naleznete v seznamu obecních úřadů obce s rozšířenou působností