logo EU

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE, SPO A RODINNÉ POLITIKY

 

Jméno

tel.č.

č. dveří

funkce / výkon agendy

Bisomová Jarmila, PhDr.

541 651 158

43-1

vedoucí oddělení

Rousová Taťána, Mgr.

541 651 176

43-2

metodička sociálně-právní ochrany dětí

Hauk Jan, Mgr., DiS.

541 652 221

22A

metodik sociálně-právní ochrany dětí

Nejezchlebová Renata, Bc.

541 652 127

17A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

Švábová Jana, Mgr.

541 652 130

22A

referentka náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

Obalilová Monika, Mgr.

541 652 124

17A

metodička náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí

Gabriel Zbyněk, Mgr. Ph.D

541 652 125

19A

psycholog pro náhradní rodinnou péči

Kociánová Hana, Mgr.

541 652 126

16A

psycholožka pro náhradní rodinnou péči

Pucholdt Petr, Mgr.

541 652 249

8A

psycholog pro náhradní rodinnou péči

Vlasáková Romana, Mgr.

541 652 177

Mezírka 1 *

kontrolorka standardů kvality SPO

Urbánková Eva, Bc., DiS.

541 652 177

Mezírka 1 *

kontrolorka standardů kvality SPO

 

Adresa

601 02 Brno, Žerotínovo náměstí 3, zvýšené přízemí

 

Detašované pracoviště

601 02 Brno, Mezírka 1, III. patro

V souladu s ustanovením § 4 zákona č- 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zajišťují sociálně-právní ochranu dětí mimo jiné obecní úřady obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad"), krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kontakty na nejbližší úřad naleznete v seznamu obecních úřadů obce s rozšířenou působností