Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Novinky

Dokument \\\\

18.3.2024

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravilo informační leták pro ukrajinské rodiny s postupem zajištění péče o nezletilé dítě v případě, kdy se rodič chystá na cestu do zahraničí na delší dobu a dítě zůstává v České republice. V příloze jsou vloženy letáky v češtině i ukrajinštině.

8.3.2024

Připravované změny v délce poskytování bezplatného státního humanitárního ubytování osobám s udělenou dočasnou ochranou dle Lex VI vejdou v platnost od 01.09.2024.Od tohoto data bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby si budou muset všechny osoby využívající systému bezplatného státního humanitárního ubytování zajistit vlastní ubytování. Pokud tedy dne 31.08.2024 osoba využívá státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude jej moci od 01.09.2024 využívat bezplatně dále. Státní humanitární ubytování bude muset opustit nebo si jej hradit sama na základě klasického smluvního vztahu. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra připravil komunikační materiály, které naleznete v příloze v českém i ukrajinském jazyce.

6.2.2024

V pondělí 04.03 2024 začíná další řada série Plné hnízdo 2, vysílané na televizním programu ČT 1. Dne 25.03.2024 ve 22:10 bude vysílána epizoda z Jihomoravského kraje. 

9.10.2023

Dovolujeme si pozvat odborníky z oboru sociálně - právní ochrany dětí na setkání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, zaintersovaných institucí a expertů z Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina, jehož cílem je propojit informované členy českého systému ochrany dětí. Setkání proběhne dne 17.10.2023 v Brně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, místnost 117, od 09:00 hodin.

19.9.2023

Skoro každý touží po dítěti, mnohým není dopřáno, a tak hledají jiné cesty. Dokumentární cyklus České televize o všech podobách náhradní rodinné péče.

15.9.2023

Sdružení pěstounských rodin oznamuje nabídku nových projektů pro zájemce o pěstounství.

31.5.2023

V České republice trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo rodinu. Ačkoliv přibývá celkový počet náhradních rodičů a rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu přispívá k deinstitucionalizaci péče o nejmenší děti, přesto i nadále zůstává nemalý počet nezletilých dětí v nějakém typu ústavní výchovy. Naším úkolem je tento počet co nejvíce snížit.

17.4.2023

Dne 03.04.2023 proběhlo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, setkání zástupců OSPOD se zástupci praktických lékařů pro děti a dorost Jihomoravského kraje za účasti Nadace Sirius, jejíž zástupkyně se ujala moderování diskuze. V rámci setkání byla sdílena příručka Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost Jihomoravského kraje - doporučení pro praxi. Odkaz na tuto příručku se nachází na našich webových stránkách, v sekci pro odborníky:

14.3.2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna vytvořila informační leták s pokyny pro ukrajinské uprchlíky s prodlouženou dočasnou ochranou v ČR. Informační leták shrnuje jejich povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Více v příloze níže.

7.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje letáky určené nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny. Poskytují základní informace o fungování systému sociálně-právní ochrany na území České republiky, dočasné ochrany a opatrovnictví. Jsou určené jak nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny, tak dětem, které jejich doprovod na našem území opustil. K dispozici jsou v jazykových mutacích angličtina, ukrajinština a ruština (pro ukrajinské uprchlíky, kteří přichází z oblastí, kde se mluví rusky). Letáky je možné poskytnout nejenom přímo nezletilým z UA, ale také je dále šířit mezi subjekty, které s touto cílovou skupinou pracují. V nejbližší době budou zveřejněny i na webových stránkách MPSV k Ukrajině a na webu http://www.pravonadetstvi.cz/.

28.2.2023

Nadace Naše dítě provozuje Linku právní pomoci, kde se mohou lidé zdarma poradit s advokátem ohledně rodinných záležitostí – rozvod/rozchod a následná péče o dítě, neplacení výživného, bránění ve styku s dítětem, opatrovnictví a další otázky. Spolupracují s advokáty z ČAK – specialisty na rodinné právo. Linka právní pomoci je v provozu jednou týdně telefonicky, je možné ale kontaktovat nadaci také písemně. V příloze naleznete letáky s podrobnějšími informacemi. Více informací naleznete rovněž na: https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/

20.2.2023

Konkrétní informace k připravovaným kurzům nalezente na webu Espediente.

17.2.2023

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. zve na již 13. řočník Josefského sympozia na Zámku Křtiny 16.03.-19.03.2023 věnovaný tentokrát tématu interdisciplinární spolupráce. V příloze se nachází program setkání. Pro přihlášení vyplňte online přihlášku: https://josefske-sympozium.cz/prihlaska-na-josefske-sympozium-2023/. V případě dotazů, kontaktujte prosím JUDr. Evu Vaňkovou, Ph.D, tel. číslo: 723 810 825, e-mail: info@esi-cz.eu, webové stránky: www.akvankova.cz

2.1.2023

Plné hnízdo

17.10.2022

Dne 18.11. se uskuteční druhý ročník akce Bubnovačka, pořádaný Centrem Locika. Cílem akce je bubnováním symbolicky upozornit na násilí páchané na dětech. Akce se uskuteční mezi 10:00 - 11:00 po celé České republice a Slovensku. V případě zájmu je možné se k akci oficiálně přihlásit vyplněním krátkého formuláře, který je k dispozici ZDE.

6.9.2022

Kancelář Veřejného ochránce práv vydává k začátku nového školního roku publikaci Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem. Tato publikace byla vytvořena ve spolupráci s dětmi a je doplněna o tematické ilustrace.

30.8.2022

Dne 03.09.2022 se v Brně v SVČ Lužánky (Lidická 1880, Brno-Černá Pole) uskuteční Pěstounský den. Začátek programu je ve 14:00, konec v 17:00, vstup zdarma. Na místě budou přítomni pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zástupci doprovázejících organizací, kteří zdopoví otázky, týkající se pěstounství. Děti čeká zábavné odpoledne plné her a netradičních aktivit - Kubb, Mölkky, Discgolf, Polybus - polytechnická dílna. 

23.8.2022

Jaké jsou české termíny pro školní pomůcky nebo předměty v rozvrhu? Jak se liší hodnocení a harmonogram školního roku v českých a ukrajinských školách? To se zájemci dozví v novém online kurzu češtiny „Nauč mě to”. Kurz je určen ukrajinským asistentům a asistentkám pedagoga, kteří budou v příštím školním roce působit v českých školách. Budou si moci procvičit slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a také se připravit na situace, které mohou nastat během jejich práce ve škole.

19.8.2022

S blížícím se začátkem školního roku nabízí Linka bezpečí podporu a pomoc pro děti i rodiče. Telefonickou pomoc nabízí na Rodičovské lince (tel. 606 021 021) i na Lince bezpečí pro děti (tel. 116 111). Další tipy a informace pro děti i rodiče ke zvládnutí startu nového školního roku lze nalézt na https://blog.linkabezpeci.cz/ .

19.8.2022

Chceš zažít čtyři měsíce, které ti změní život nebo kariéru? NASTARTUJ SVOU KARIÉRU a přihlas se do projektu ROZHLED! Organizace Nadání a dovednosti akorát otevírá přihlášky a hledá 20 účastníků. Je ti 17 až 26 let?

18.8.2022

Ve spolupráci MPSV, Modré linky, Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 1 byla zřízena linka sociální asistence pro občany Ukrajiny. Funkční je od 18.08.2022. Hlavním cílem je poskytnout občanům Ukrajiny v České republice informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociální poradenství a krizová intervence.

20.7.2022

V návaznosti na změny, které přináší novela zákonů č. 65-67/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina 2) s účinností ode dne vyhlášení 30.06.2022, zpracovalo MPSV informační leták týkající se pojištění ukrajinských uprchlíků, který objasňuje podmínky hrazení zdravotního pojištění a upozorňuje na změnu v počtu dní ohledně úhrady zdravotního pojištění (nově se pro osoby 18-64 let jedná o oznámení způsobu placení zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovně po 150 dnech od udělení dočasné ochrany). Více informací na níže přiložených letácích v českém, ukrajinském a ruském jazyce.

24.6.2022

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK) se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám,pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

16.5.2022

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice na základě vlastních zkušeností z terénu vytvořila  ukrajinsko-českou verzi mobilní aplikace SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V MOBILU. Jde o aplikaci, která umožňuje snadno najít konkrétní kontakt či informaci při řešení nepříznivých sociálních situací. Informace jsou uvedeny jak v ukrajinském, tak v českém jazyce. Aktuálně jsou pokryta nejčastěji řešená témata (nejde zatím o kompletní překlad české verze), informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aplikaci mohou využít jak klienti sami, tak sociální pracovníci při komunikaci s nimi.

16.5.2022

Fórum mobilních hospiců připravilo pro lidi, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, informace o službách mobilních hospiců. V příloze najdete leták v barevné variantě, jedna stránka obsahuje informace v ukrajinštině a druhá v ruštině. Současně přikládáme také české znění textu.  

28.3.2022

Jak se žije lidem s duševním onemocněním? Změnil se během krize a nejistot s ní spojených přístup veřejnosti a odborníků? A jak je na tom péče o duševní zdraví dětí? Pojďte odpovědi na tyto otázky zjistit už tento duben. Duševní obtíže tíží čím dál více lidí, a protože „zbláznit“ se může opravdu každý, nezisková organizace Práh jižní Morava i letošní rok organizuje již 20. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství, pod záštitou radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA. a radní pro sociální oblast Bc. Jany Leitnerové. Práh bude během celého měsíce dubna informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti duševního zdraví u dětí a dospělých a v oblasti transformace psychiatrické péče. Přinese také osobní příběhy lidí se zkušeností s dušením onemocněním. Nabídne bohatý kulturní a vzdělávací program, návštěvníci se tak můžou těšit na přednášky, workshopy, semináře, výstavu s vernisáží či filmovou projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem. Akce bude probíhat od 5. 4. do 29. 4. v Brně a dalších městech Jihomoravského kraje, ve kterých organizace působí. Vstup je na většinu akcí zdarma. Program je přiložen níže. 

24.3.2022

Společnost Aperio vytvořila aktualizovanou e-knihu Průvodce zákony pro rodiče 2022. V ní jsou obsaženy důležité informace v souvislosti s novinkami, týkajících se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nově jsou přidány a aktualizovány kapitoly týkající se práce z domova, náhradního mateřství nebo státního zaměstnance pečujícícho o dítě. Dále jsou obsaženy užitečné vzory, doporučení, odkazy a tipy.

14.3.2022

V souvislosti s událostmi na Ukrajině vydalo MPSV informační materiál s koordinovaným postupem pomoci dětem z Ukrajiny. informační materiál je zaměřen jak na poskytnutí informací o možnostech zájemců z řad české veřejnosti o pomoc, a poté i na postup zajištění péče o dítě přijíždějící z Ukrajiny buď samotné či v doprovodu cizí osoby. K němu náleži metodický pokyn postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě výskytu nezletilých dětí bez doprovodu či v doprovodu cizí osoby. Dále je přiložen informační materiál nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s, která nabízí veterinární pomoc pro zvířata prchající s lidmi z Ukrajiny.

10.3.2022

Kancelář Veřejného ochránce práv vydala informační materiál pro děti přicházející z Ukrajiny. Na níže přiloženém odkazu se nachází osm důležitých otázek s odpověďmi v češtině a ukrajinštině, je přiložen i materiál k vytištění s interaktivními QR kody.

10.3.2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo souhrnnou informaci, určenou pro pro odborníky pracující s ohroženými dětmi-cizinci na území ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, platnou k 9. 3. 2022.

8.3.2022

Nadační fond Krok domů vydal průvodce pro osoby, podílející se na osamostatňování dospívajících a mladých dospělých, vyrůstajících v pobytových zařízeních. V průvodci jsou rozebírána významná témata řešená při osamostatňování dospívajících jako například vztahy, identita, ale i bydlení nebo práce. K průvodci náleží také pracovní karty, shrnující praktické tipy. Na publikaci kromě odborníků spolupracovali také sami mladí dospívající a dospělí, se svou vlastní praktickou zkušeností.

1.3.2022

Centrum Locika připravilo vzhledem k současné mezinárodní situaci infoleták, který nabízí návod jak citlivě při rozmluvě s dítětem o válce postupovat, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat.

24.2.2022

Centrum pro cizince JMK je připravené maximálně pomoci těm, kteří pobývají v JMK a týká se jich a především jejich rodinných příslušníků situace na Ukrajině.

4.2.2022

Rodina má mnoho krásných podob je cyklus podcastů k poslechu na Spotify, které byly vytvořené v rámci projektu Rodinné pasy Jihomoravského kraje. K tématům se vyjadřují zajímaví hosté z řad odborníků v dané oblasti, zástupci zainteresovaných organizací i samotní členové rodin, které žijí odlišnými formami rodinného soužití.

2.2.2022

Den bezpečnějšího internetu je iniciativa, která má za cíl informovat širokou veřejnost o tom, jak se bezpečně pohybovat na internetu. Počínaje iniciativou projektu EU SafeBorders v roce 2004, která byla v roce 2005 převzata sítí Insafe jako jedna z jejích prvních akcí, se den bezpečnějšího internetu rozrostl za hranice své tradiční zeměpisné oblasti a nyní je oslavován v přibližně 140 zemích světa. 

31.1.2022

Jihomoravský kraj spouští informační kampaň pro zájemce o pěstounskou péči - Staňte se pěstounem.

3.1.2022

Centrum LOCIKA vytvořilo v rámci kampaně Dětství bez násilí videospot, ve kterém známé osobnosti jako je například influencer Kovy, hudebník Pokáč, fotbalista Matěj Pulkrab, herečka Eva Burešová nebo zpěvák Radek Banga představují dětem Signál pomoci – mezinárodní gesto pro oběti násilí.

8.4.2021

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na Tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci tak rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.

23.3.2021

Některé věci dítě jinde než v rodině nezažije.Něco se dítě jinde, než v rodině nenaučí.

3.3.2021

Rozcházíte se a máte spolu děti? Chcete i po rozchodu zůstat dobrými rodiči? Získejte podporu od odborníků a rodičů, procházejících podobně náročnou situací. Aperio pro vás ve spolupráci s Ligou otevřených mužů připravilo bezplatný podpůrný vzdělávací program s místem konání v Praze.

3.3.2021

                                         

3.3.2021

Linka bezpečí představuje v novém videu svoji telefonickou linku. Cílem videa je děti nejen informovat, ale především zklidnit, předat jim zprávu, že nevadí, když se těžko hledají slova, když nejde začít, když se chce při hovoru plakat, když je přítomen stud, strach, vztek, či jakákoliv jiná emoce. Vysvětlit, že pracovníci telefonické linky jsou připraveni naslouchat a pomoct mluvit o tom, o čem klient potřebuje. Video je dostupné na následujícím odkazu Linka bezpečí - Jsme tu i pro Tebe na telefonu.

28.1.2021

Centrum Anabell představuje multidisciplinární tým, který pořádá setkávání pro rodiny s dětmi ve věku 7 až 14 let, u kterých se objeví různé duševní obtíže, které mohou narušovat jeho vztahy ve škole, s kamarády, sourozenci či rodiči.

22.10.2020

Děti a dospívající se setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy samy neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Často se jedná o velmi citlivá témata, narušení intimity. Děti se nejen bojí, ale i stydí. Linka bezpečí se snaží na rizika internetu citlivě upozornit a nabídnout kontakt v situaci, kdy se děti do nějakých potíží dostanou. Spot má za cíl na rizika internetu citlivě upozornit a nabídnout kontakt v situaci, kdy se děti do nějakých potíží dostanou. V rámci pasivního poradenství nabízí Linka bezpečí dále Podcast Na tenké Lince a Blog.

12.10.2020

Zveme všechny zájemce o náhradní rodinnou péči, pěstouny, zástupce doprovázejících organizací na mezinárodní setkání Pěstounství jako zápas o duši. Jde o dva večery 13. a 14. května , věnované vyprávěním a svědectvím pěstounů ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska o jejich cestě s přijatými dětmi. Prostor bude i na diskusi a odborné komentáře. Moderuje Karolina Antlová. Více infromací, včetně přihlášky.

9.9.2020

Linka nabízí krizovou pomoc a rodinné poradenství. Od dob jejího založení, kdy byl provoz 6 hodin týdně, došlo k výraznému nárůstu zájmu o její služby. V současné době poskytují odborníci Rodičovské linky krizové služby na telefonu 12 hodin denně, k dispozici je i emailová poradna a chat. Na lince většinou pracují psychologové s mnohaletou praxí v krizové intervenci a rodinném poradenství. K výročí připravila nové video, přibližující služby potenciálním klientům, ke zhlédnutí zde: Rodičovská linka - co nabízí a pro koho je určena?

9.9.2020

Další informace naleznete také v tiskové zprávě.

11.5.2020

Dne 22.03.2021 proběhla online panelová diskuze na téma "Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost (dětí).“ Pořadatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. V rámci diskuze byla probrána témata transformace výuky do online prostředí, kyberkriminalita jako multidisciplinární problém, prevence přesycení online prostředím, budování kyber důvěry, možnosti využití získaných zkušeností v době po covidu. Součástí diskuze bylo rovněž sdílení zkušeností studentů, praktických rad pro rodiče a zodpovězení otázek účastníků, týkajících se nastavení podmínek online výuky a jejích důsledků. Záznam online panelové diskuze je k dispozici na následujícím odkazu: Záznam online panelové diskuze Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost (dětí) 22.03.2021

8.4.2020

Příběhy z praxe kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

23.3.2020

Společnost Aperio připravila aktualizovanou verzi Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021. Najdete v něm všechny důležité informace a novinky týkající se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím - od mateřské přes ošetřovné až po vaše pracovní podmínky. Součástí jsou i vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy, jak zvládat náročné situace. Zde přiložený odkaz: Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021.pdf

16.3.2020

Na konferenci zazní přednášky a workshopy věnované důležitým odborným tématům, především z oblasti diagnostiky, terapie a výchovy dítěte s traumatem v náhradní rodinné péči. Konference je určená zejména psychologům, terapeutům, pedagogům, zástupcům OSPOD a doprovázejících organizací a dalším odborníkům, pracujícím s dítětem a rodinou v kontextu náhradní rodinné péče.

12.3.2020

Mgr. Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv,uveřejnila publikaci "Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich děti", která shrnuje poznatky VOP v této oblasti a obsahuje praktickádoporučení pro zástupce OSPOD, veřejné opatrovníky, sociální pracovníka a poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, ale i rodiče

12.2.2020

NÚKIB - národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

29.1.2020

Projekt nazvaný„Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ si kladl za cíl zvýšit povědomí o právech dětí mezi veřejností v České republice.  Projekt byl zaměřen  na velmi diskutované a často problematicky vnímané oblasti, jako je diskriminace, zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a také právo na vzdělání.

17.12.2019

Rozchodem ani rozvodem nekončí rodičovství. Aby dítě zvládlo rozpad rodiny, musí ho zvládnout rodiče.

17.12.2019

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Českou televizí, Úřadem vlády ČR a VZP ČR tři edukační minipořady s tématikou rizik a škodlivosti konzumace alkoholu. 

21.11.2019

Společné prohlášení Unie rodinných advokátů a Spolku rodinných a opatrovnických soudců k péči o nezletilé děti.

18.9.2019

UNICEF Česká republika připravil 8 rad pro rodiče, jak mluvit s dětmi o aktuální situaci.

5.9.2019

Veškeré informace týkající se resortu práce a sociálních věcí můžete sledovat na stránkách MPSV.

21.8.2019

Projekt MPSV reaguje na aktuální situaci v oblasti systému péče o ohrožené děti a rodiny, který se dlouhodobě potýká s rezortní roztříštěností a nejednotnými přístupy a postupy ve vztahu k řešení životních situací ohrožených dětí a rodin. V rámci projektu budou revidovány podmínky sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči a budou podrobně popsány procesy vedoucí k naplnění potřeb těchto dětí. Projekt svým obsahem směřuje ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb pro ohrožené děti, a to formou podpory krajů v naplňování základního práva dětí na život v rodině.

17.7.2019

Brožura pro těhotné ženy

17.6.2019

Práh jižní Morava pomáhá lidem s duševním onemocněním..

6.6.2019

Modrá linka se rozhodla na tuto situaci reagovat a spustila projekt Spojené dítě i po rozvodu který pilotně zavádí novou komplexní službu pro rozvádějící či rozcházející se rodiče a jejich děti.

6.6.2019

Inovativní metody práce s rodinou

30.4.2019

S účinností od 1. 10. 2019 budou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí www.cochem.cz, který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.

1.2.2019

Cílem projektu je poskytnout sociálním pracovníkům, kteří vykonávají agednu sociálně-právní ochrany dětí a dalším zainteresovaným osobám, které pracují v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, poradenských a sociálních službách, rozšířené informace a způsoby řešení situací v rodin a dětí v rozvodové a porozvodovém stavu. Součástí metodik je popis inovativních metod práce, nových postupů a způsobů multioborové spolupráce. V rámci projektu vzniklo i několik zajímavých videí, které naleznete na webu.

29.1.2019

Dne 20.06.2019 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnil seminář určený pro pracovníky OSPOD. Přednášejícími byli zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nyní tento úřad ve spolupráci s dalšími partnery pořádá akci nazvanou „Festival bezpečného internetu“. Jeho součástí jsou tři odborné konference se zaměřením na různé cílové skupiny, a to vč. pracovníků OSPOD. Konference se uskuteční v různých termínech, a to v Praze, Karlových Varech a v Olomouci. Registrační formulář na jednotlivé konference, stejně jako další informace naleznete na webových stránkách www.konfest.cz.

23.1.2019

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí po třech letech činnosti k poslednímu červnu končí. V rámci Jihomoravského kraje bylo do první klíčové aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zapojeno 12 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 14 městských částí města Brna.

11.1.2019

Odstartovala informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s oblastí náhradní rodinné péče.

28.11.2018

Děti útěkem z rodiny, internátního zařízení nebo výchovného ústavu řeší situaci, ze které nevidí východisko. Útěk je pro ně řešením, jak se vyhnout nepříjemnostem, trestu, nebo neúnosné situaci. Příčinou útěku může být také špatné zacházení v rodině, nebo touha po dobrodružství. V případě ústavního umístnění dítěte může jít o útěk z důvodu omezení svobody, pocit nespravedlnosti, neztotožnění se s vývojem situace, problémy s vrstevníky, šikana, ale také může být příčinou stesk a citové strádání. Pokud se stav a situace změní, pak se často samy vrací. Někdy však situace zajde až tak daleko, že po dítěti pátrá Policie ČR.

15.11.2018

Asistované styky + stanovisko MPSV

12.11.2018

Fenomén TikTok

7.11.2018

Videospot vznikl v rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II" jako součást aktivity Osvěta / mediální obraz sociální práce. Více na www.budmeprofi.cz.

6.11.2018

Projekt "Krabice od bot" - pomoc dětem

30.10.2018

Setkání aktérů sítě pomoci ohroženým dětem Mikulov a Pohořelicko

17.10.2018

Stále hledáme „dlouhodobé“ pěstouny, případně pěstouny na přechodnou dobu pro oblast Jihomoravského kraje.

8.10.2018

Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem/někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a vlastní rodiče se mu jeví jako ty nejodcizenější bytosti na světě? 

24.9.2018

Zápis z konzultačních dnů 29. a 30.10.2018 s OSPOD

24.9.2018

Budoucnost síťování pro ohrožené děti v Brně

16.8.2018

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (NCOZ) se zapojila do celoevropské preventivní kampaně s názvem „Say No!“, která je zaměřená na zvyšování povědomí a posílení mechanismů hlášení a podpory v reakci na hrozbu online sexuálního nátlaku a vydírání dětí. Kampaň s názvem #SayNo! (Řekni Ne!) spustil v polovině roku 2017 Evropský policejní úřad Europol varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí.

24.7.2018

V září 2018 se v budově Okresního soudu v Hodoníně sešla skupina aktérů zapojených do společného doprovázení rodičů, kteří v rámci rozvodového řízení řeší péči o děti.

23.7.2018

DOPORUČENÍ VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNĚ PRÁV PRO OSPOD

17.7.2018

Elektronický katalog sociálních služeb

9.7.2018

REVOLUTION TRAIN v Ivančicích - revoluční primární protidrogová prevence

15.3.2018

Zástupci sítě debatovali o novém modelu interdisciplinární spolupráce při Okresním soudě v Hodoníně

13.3.2018

Kyberkriminalita byla, je a bohužel i nadále bude negativním společenským jevem, proti kterému je třeba hledat účinné prostředky obrany. V rámci prevence cílené na širokou veřejnost stojí za zmínku video-spoty z projektu „Seznam se bezpečně“ společnosti Seznam.cz, uveřejněné na webových stránkách stream.cz. Jednotlivé video-spoty obsahují informace mj. k problematice „vydírání“, „webcam trollingu“ a řady dalších.

25.1.2018

ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY PŘI KONTROLÁCH SQ SPO NA OSPOD JMK (1/2017 - 6/2018)

24.1.2018

Seznam pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v JMK, aktuální ke dni 19.07.2018

24.1.2018

„OSPOD sobě“ - setkání zástupců orgánů sociálně-právní ochrany města Brna a Jihomoravského kraje

24.1.2018

Společně ve prospěch ohrožených dětí - setkání zástupců justice, OSPOD

22.1.2018

   Magazín | 15.03. 2018

19.1.2018

Metodická informace k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních, včetně nároku zřizovatele na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dětem v těchto zařízeních.

19.1.2018

Aktuální otázky řešené v rámci České republiky prostřednictvím OSPOD Krajských úřadů. Nejasnosti týkající se agendy sociálně-právní ochrany jsou ze strany OSPOD primárně konzultovány s krajskými úřady.

19.1.2018

V rámci projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravské kraje II“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003048), jenž aktuálně realizujeme, je jednou z klíčových aktivit podpora profesionální pěstounské péče a zefektivnění systému zprostředkování náhradní rodinné péče pro děti v Jihomoravském kraji. V těchto dnech startuje mediální (náborová) kampaň, zaměřená na vyhledávání nových tzv. „dlouhodobých“ pěstounů, případně pěstounů na přechodnou dobu pro oblast Jihomoravského kraje.

19.1.2018

Podstata zprostředkování spočívá ve vyhledávání dětí vhodných k osvojení a pro pěstounskou péči a v nalezení vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro tyto děti. Podmínkou pro zprostředkování je podání žádosti fyzické osoby, která má zájem přijmout dítě do osvojení či do pěstounské péče. Tato žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost o zprostředkování může podat občan ČR, který má na území ČR trvalý pobyt, a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR alespoň 365 dnů. Zprostředkování zajišťují krajské úřady. Zprostředkování osvojení se neprovádí v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům nebo podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoba dítěti příbuzná nebo osoba blízká dítěti nebo jeho rodině.

19.1.2018

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

19.1.2018

Jedná se o formu náhradní rodinné péče, jejímž prostřednictvím se zajišťuje péče o děti, které se ocitnou v obtížné rodinné situaci. Pěstounská péče má přednost před péčí ústavní a její účel je v zásadě odlišný od osvojení. NOZ zdůrazňuje, že nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do péče pěstouna. O pěstounské péči může soud rozhodnout na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě. Rodiče můžou požadovat dítě zpět do své osobní péče. Rodiče i nadále mají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost, s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví pěstounovi, ledaže soud z důvodů hodných zvláštního zřetele, rozhodne jinak. Svěření dítěte nemá vliv na vyživovací povinnost rodičů k dítěti. Soud rodičům stanoví výši výživného s ohledem na jejich možnosti, majetkové poměry a potřeby dítěte.

19.1.2018

Od 1. června 2006 byla právní úprava pěstounské péče doplněna o novou speciální úpravu umožňující krátkodobou pěstounskou péči, o tzv. pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jedná se o individuální formu péče, která by měla být dětem poskytována po určitou dobu v domácnostech pěstounů tak, aby nemusely trávit čas v ústavním prostředí.

21.1.2018

Osvojení jako forma náhradní rodinné péče je upravena v NOZ, řízení o osvojení je upraveno samostatně v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Osvojením se nově rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, a jeho předpokladem je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem jako mezi rodičem a dítětem. Osvojitel nabývá vůči dítěti všechna práva a povinnosti rodiče. Osvojit lze jak dítě nezletilé, které nenabylo plné svéprávnosti, tak nově i osobu zletilou.