Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pátrací služba Českého červeného kříže

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK) se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám,pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě. Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

 

Co je cílem

→ předcházet rozdělování rodin a ztrátám kontaktu mezi rodinnými příslušníky,

→ obnovovat a udržovat kontakty mezi členy rodin v případě, že selhaly ostatní komunikační prostředky,

→ pomáhat nalézt nezvěstné členy rodin,

→ objasňovat osudy nezvěstných rodinných příslušníků.

 

Podmínky využití Pátrací služby ČČK:

O spolupráci lze požádat při ztrátě kontaktu s rodinnými příslušníky z důvodu:

→ ozbrojených konfliktů, včetně 1. a 2. světové války, a jiných násilných situací,

→ katastrof přírodních nebo způsobených člověkem,

→ migrace,

→ jiných vážných humanitárních potřeb.

 

Pátrací služba ČČK nabízí své služby občanům ČR, ale i cizincům, a to v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Žádosti jsou přijímány pouze od rodinných příslušníků. V případě zhoršených či zcela nefunkčních komunikačních kanálů (telefonní linky, poštovní služby) jsou nabízeny Rodinné zprávy ČK. Více informací v příložených souborech.Přiložené soubory