Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Novinky ohledně zdravotního pojištění pro ukrajinské uprchlíky

V návaznosti na změny, které přináší novela zákonů č. 65-67/2022 Sb. (tzv. Lex Ukrajina 2) s účinností ode dne vyhlášení 30.06.2022, zpracovalo MPSV informační leták týkající se pojištění ukrajinských uprchlíků, který objasňuje podmínky hrazení zdravotního pojištění a upozorňuje na změnu v počtu dní ohledně úhrady zdravotního pojištění (nově se pro osoby 18-64 let jedná o oznámení způsobu placení zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovně po 150 dnech od udělení dočasné ochrany). Více informací na níže přiložených letácích v českém, ukrajinském a ruském jazyce.Přiložené soubory