Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Zřízení linky sociální asistence pro občany Ukrajiny

Ve spolupráci MPSV, Modré linky, Oblastního spolku Českého červeného kříže Prahy 1 byla zřízena linka sociální asistence pro občany Ukrajiny. Funkční je od 18.08.2022. Hlavním cílem je poskytnout občanům Ukrajiny v České republice informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociální poradenství a krizová intervence.

 

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:

 

- Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)

o Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00

 

- Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)

o Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00

o Sobota–neděle od 12:30 do 17:00