Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem

Kancelář Veřejného ochránce práv vydává k začátku nového školního roku publikaci Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem. Tato publikace byla vytvořena ve spolupráci s dětmi a je doplněna o tematické ilustrace.

 

Více informací: https://deti.ochrance.cz/aktualne/chces_konecne_porozumet_umluve_o_pravech_ditete/Přiložené soubory