Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Společně ve prospěch ohrožených dětí - Setkání zástupců justice, OSPOD a dalších aktérů v Brně

Společně ve prospěch ohrožených dětí - setkání zástupců justice, OSPOD

a dalších aktérů v Brně

Koncem dubna se uskutečnilo mezioborové setkání zástupců orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), justice a dalších aktérů, kteří se ve své práci věnují problematice ohrožených dětí a jejich rodin. Setkání zorganizovaly lokální síťařky Ministerstva práce a sociálních věcí působící ve městě Brně v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Proběhlo pod záštitou 1. náměstka primátora statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka.

 

Moderátor setkání Mgr. Ondřej Ipser z Probační a mediační služby měl tu čest v radničním sále Úřadu městské části Brno–střed uvítat téměř 90 hostů, kteří se v zájmu dítěte zamýšleli nad zlepšeními v rámci sítě služeb pro ohrožené děti. Cílem setkání bylo diskutovat palčivé otázky z praxe a nastavení vzájemné spolupráce. Mezi pozvanými hosty byli soudci, státní zástupci a zástupci Policie ČR, kteří představili své příspěvky z praxe.

 

A co bylo na programu? Diskutovala se tři hlavní témata. Prvním byla otázka spisové dokumentace, zejména toho, co a jak by měli pracovníci OSPOD uvádět do zpráv o situaci dítěte pro soud, tak aby měl dostatečně jasné informace pro rozhodování v zájmu dítěte. Druhým tématem bylo sjednocení postupů zástupců sítě při práci s podezřením na týrané či zneužívané dítě, případně zanedbání péče o dítě – zde byly nejvíce ceněny zejména příspěvky ze strany policie. Poslední tematický celek se pak věnoval předběžným opatřením, které slouží k ochraně práv dítěte a zajištění jeho bezpečí. Velmi podnětné bylo vyjádření soudců, za jakých okolností jsou oprávněni předběžné opatření vydat a co vše by návrh na jeho vydání měl obsahovat.

 

Jak vyplynulo ze zpětných vazeb, setkání bylo účastníky hodnoceno jako přínosné zejména kvůli své praktičnosti: „Řešily se konkrétní a reálné věci, co řešíme“ a využitelnosti: „Zazněly informace použitelné pro mou práci.“ Nevýhodou bylo časové omezení setkání, protože témat k řešení bylo více. To je zároveň výzvou pro lokální síťařky uspořádat další návazné setkání, případně do diskuse kolem ohrožených dětí zapojit i další aktéry sítě – jako například dětské lékaře.

 

Velké poděkování patří všem zúčastněným za jejich ochotu diskutovat témata a dále pak celé městské části Brno–střed, která byla velmi nápomocná při organizaci setkání.

 

 

Bc. Kristina Čadeni, DiS.; Bc. Denisa Machálková; Mgr. Petra Ličková

lokální síťařky pro ORP Brno

 

Projekt MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

www.pravonadetstvi.cz