Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Nadace naše dítě - linka právní pomoci

Nadace Naše dítě provozuje Linku právní pomoci, kde se mohou lidé zdarma poradit s advokátem ohledně rodinných záležitostí – rozvod/rozchod a následná péče o dítě, neplacení výživného, bránění ve styku s dítětem, opatrovnictví a další otázky. Spolupracují s advokáty z ČAK – specialisty na rodinné právo. Linka právní pomoci je v provozu jednou týdně telefonicky, je možné ale kontaktovat nadaci také písemně. V příloze naleznete letáky s podrobnějšími informacemi. Více informací naleznete rovněž na: https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/Přiložené soubory