Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

„OSPOD sobě“ - setkání zástupců orgánů sociálně-právní ochrany města Brna a Jihomoravského kraje

„OSPOD sobě“ - setkání zástupců orgánů sociálně-právní ochrany města Brna a Jihomoravského kraje

Dne 15. června 2018 se v prostorách Městského úřadu Šlapanice setkalo 40 zástupců orgánů sociálně-právní ochrany (dále OSPOD) s cílem prodiskutovat dobrou praxi, nejčastěji řešené otázky a problémy. Setkání iniciovaly lokální síťařky Gabriela Vybíralová a Zuzana Vařejková, které působí v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to konkrétně v lokalitách na Bučovicku, Slavkovsku, Šlapanicku a Vyškovsku. Ty během mapování aktérů sítě služeb pro ohrožené děti, jejíž důležitou součástí je právě OSPOD, zachytily potřebu pracovníků OSPOD k setkání, které by bylo zaměřené na sdílení zkušeností a diskusi nad problémy vycházející ze společné agendy v rámci celého Jihomoravského kraje.

 

Co bylo na programu setkání?

Lokální síťařky předem oslovily všechny přihlášené účastníky s otázkou, o jaká témata mají pracovníci OSPOD zájem. Do programu bylo zařazeno šest tematických okruhů – systém podpory činnosti OSPOD, spolupráce OSPOD s dalšími subjekty, pěstounská péče, nástroje v práci s klienty a vliv GDPR na práci s klienty. Navzdory tomu, že byl obsah setkání stanoven dopředu, byl v jeho průběhu věnován velký prostor i dalším tématům, které vznikaly díky živé diskusi, např. vedení spisové dokumentace či vyřizování přestupků na úseku OSPOD. A v jakém duchu probíhalo sdílení zkušeností? „Na setkání se podařilo vytvořit důvěrnou atmosféru - účastníci se nebáli sdílet zkušenosti. Popisovali i, s čím v praxi bojují a nejsou si jistí, zda to dělají dobře, a dostávali zpětnou vazbu od ostatních. Zejména tyto momenty lze označit jako ty, které naplnily požadavek otevřeného sdílení praxe,“ doplnila krajská síťařka Martina Cirbusová z MPSV.

K uvolněné atmosféře přispěli také zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kteří se s velkou energií a profesionalitou pustili do vyjasňování všech otázek, které zástupci OSPOD pokládali, a na jejichž zodpovězení nestačila vzájemně sdílená praxe.

 

Bez spolupráce to nejde

Celé setkání uzavřela diskuze týkající se spolupráce s dalšími subjekty, zejména specifika spolupráce se sociálně aktivizačními službami pro rodiny a děti. Právě podpoře spolupráce, vyjasňování kompetencí mezi jednotlivými zástupci sítě služeb pro děti a rodiny se dále v praxi věnují síťařky. Společným cílem je to, aby se ohroženým dětem a rodinám dostalo včasné pomoci.

„Setkání z pohledu krajského síťaře naplnilo cíle i očekávání účastníků a do budoucna lze určitě doporučit zachování nebo vytvoření platformy pro sdílení zkušeností a praxe touto formou“, uzavřela krajská síťařka Martina Cirbusová.

Na základě vyhodnocení zpětných vazeb účastníků, lokální síťařky plánují uskutečnit toto setkání znovu v říjnu 2018, kde se bude možnost pravidelných setkání diskutovat.

 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

krajská síťařka pro Jihomoravský kraj

projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.pravonadetstvi.cz/