Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Setkání pracovníků OSPOD a praktických lékařů pro děti a dorost Jihomoravského kraje

Dne 03.04.2023 proběhlo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, setkání zástupců OSPOD se zástupci praktických lékařů pro děti a dorost Jihomoravského kraje za účasti Nadace Sirius, jejíž zástupkyně se ujala moderování diskuze. V rámci setkání byla sdílena příručka Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost Jihomoravského kraje - doporučení pro praxi. Odkaz na tuto příručku se nachází na našich webových stránkách, v sekci pro odborníky:

 

Příručka Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD - doporučení pro praxi