Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Dík náhradním rodinám - MPSV

V České republice trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo rodinu. Ačkoliv přibývá celkový počet náhradních rodičů a rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu přispívá k deinstitucionalizaci péče o nejmenší děti, přesto i nadále zůstává nemalý počet nezletilých dětí v nějakém typu ústavní výchovy. Naším úkolem je tento počet co nejvíce snížit.

 

Snižování počtu dětí žijících v institucionální péči by samozřejmě nebylo možné, pokud by v naší společnosti nepřibývalo náhradních rodičů, kteří jsou ochotni poskytnout bezpečný domov, lásku a péči dětem, které neměly to štěstí vyrůstat ve své biologické rodině. Zvláštní poděkování pak patří i doprovázejícím organizacím, bez kterých by to prostě nešlo.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu práce s ohroženými dětmi a rodinami prostřednictvím systémových projektů. Touhle cestou chceme každopádně jít dál. Naším cílem je pomáhat a rozšiřovat možnosti, aby podpora rodin byla široká a přívětivá.

 

Abychom vyjádřili náhradním rodinám podporu, připravili jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí kampaň #diknahradnimrodinam, prostřednictvím které poděkujeme náhradním rodinám za to, že jsou.

 

Pojďte poděkovat náhradním rodinám spolu s námi a připojte se ke kampani. Princip je jednoduchý, 31. května zveřejněte na sociálních sítích ručně nakreslený obrázek rodiny s hashtagem #diknahradnimrodinam.Přiložené soubory
Fotogalerie