Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Připravované změny ve státním humanitárním ubytování pro osoby z Ukrajiny s dočasnou ochranou od 01.09.2024

Připravované změny v délce poskytování bezplatného státního humanitárního ubytování osobám s udělenou dočasnou ochranou dle Lex VI vejdou v platnost od 01.09.2024.Od tohoto data bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby si budou muset všechny osoby využívající systému bezplatného státního humanitárního ubytování zajistit vlastní ubytování. Pokud tedy dne 31.08.2024 osoba využívá státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude jej moci od 01.09.2024 využívat bezplatně dále. Státní humanitární ubytování bude muset opustit nebo si jej hradit sama na základě klasického smluvního vztahu. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra připravil komunikační materiály, které naleznete v příloze v českém i ukrajinském jazyce.

 Přiložené soubory