Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Informace pro ukrajinské rodiče nezletilých dětí, kteří plánují odjezd mimo Českou republiku

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje připravilo informační leták pro ukrajinské rodiny s postupem zajištění péče o nezletilé dítě v případě, kdy se rodič chystá na cestu do zahraničí na delší dobu a dítě zůstává v České republice. V příloze jsou vloženy letáky v češtině i ukrajinštině.Přiložené soubory