Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Stop násilí Brno - terapeutický program Diakonie ČCE

Organizace Diakonie ČCE představila svůj program Stop násilí - terapeutický program pro násilné osoby v rámci systematické prevence a eliminace násilí. Tato služba je poskytována bezplatně, na adrese Kopečná 940/14, Brno. Program je určen osobám starším 18 let, mužům i ženám, se sklony k násilnému chování v jakékoliv jeho formě. Do programu lze vstoupit dobrovolně na základě vlastního rozhodnutí i nedobrovolně na základě povinnosti uložené soudem. Telefonní kontakt: +420 604 237 781, provozní doba na objednání se: pondělí 13:00 - 15:00, středa 15:00 - 19:00, čtvrtek 15:00 - 19:00. Pro více informací viz příloha a webová stránka www.nasilivevztazich.cz.Přiložené soubory