Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Prevence kriminality na Streamu

Kyberkriminalita byla, je a bohužel i nadále bude negativním společenským jevem, proti kterému je třeba hledat účinné prostředky obrany. V rámci prevence cílené na širokou veřejnost stojí za zmínku video-spoty z projektu „Seznam se bezpečně“ společnosti Seznam.cz, uveřejněné na webových stránkách stream.cz. Jednotlivé video-spoty obsahují informace mj. k problematice „vydírání“, „webcam trollingu“ a řady dalších.

Bližší informace naleznete pod odkazem https://www.stream.cz/porady/seznam-se-bezpecne/.