Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Zástupci sítě debatovali o novém modelu interdisciplinární spolupráce při Okresním soudě v Hodoníně

Zástupci sítě debatovali o novém modelu interdisciplinární spolupráce při Okresním soudě v Hodoníně

Okresní soud v Hodoníně se rozhodl zavést pro rozvodová řízení nový model interdisciplinární spolupráce. Předseda soudu Roman Smetka a jeho kolegyně se inspirovali modelem cochemské praxe z Německa. Podstatou je interdisciplinární spolupráce různorodých aktérů, kteří přichází do kontaktu s rodinami a dětmi. Cílem nové praxe je podpořit rodiče, kteří už společně nemohou či nechtějí žít, aby o svém dítěti či dětech rozhodovali rozumným a odpovědným způsobem oni sami. A nenechávali tedy na soudcích, aby jejich dětem určovali, s kým, kdy a za jakých podmínek budou. Tato praxe má vést partnery ke vzájemné dohodě, která napomáhá ke spokojenosti dítěte v rámci vzniklé situace.

Interdisciplinární spolupráce ve prospěch dětí

Na konci srpna se na okresním soudu v Hodoníně uskutečnilo setkání, jehož cílem bylo diskutovat zavedení interdisciplinární spolupráce do praxe na Hodonínsku. Více než 30 odborníků se domlouvalo na tom, jak bude jejich další spolupráce prakticky vypadat, jakou podobu bude mít součinnost jednotlivých institucí a jak by bylo možné celou praxi časově rozvrhnout.

Zasedací místnost plná profesionálů doslova praskala ve švech. Na dvouhodinové setkání se kromě soudců dostavily také sociální pracovnice z OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou a Hodonín. Přišli také zástupci Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Hodonín, zástupci neziskových organizací, které pečují o děti či rodiny, dále psychologové, mediátoři, zástupci Jihomoravského kraje včetně krajské síťařky a dvou lokálních síťařů.

Na setkání spolupracovaly lokální síťařky projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí, které se v lokalitě věnují podpoře spolupráce zástupců sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a vývoj nového modelu interdisciplinární spolupráce dále sledují.

Více o tématu naleznete zde: https://hodoninsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/soudce-smetka-rozsudek-dohoda-rodicu-je-hodnotnejsi-20180825.html

Za tým síťařek Mgr. Gabriela Vybíralová

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

www.pravonadetstvi.cz