Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Budoucnost síťování pro ohrožené děti v Brně

Budoucnost síťování pro ohrožené děti v Brně

Koncem října 2018 se v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), uskutečnilo setkání zástupců orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), neziskových organizací, zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.