Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Portál "JDI DO KLUBU" - virtuální nízkoprahový klub

Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem/někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a vlastní rodiče se mu jeví jako ty nejodcizenější bytosti na světě? 

Právě v takových chvílích pomáhají nízkoprahové kluby, což jsou zařízení pro děti a mládež, která nabízejí dětem a dospívajícím lidem takřka bezpodmínečné přijetí, bezpečný prostor, možnost aktivního trávení volného času a především pomoc a poradenství v obtížných životních situacích. V České republice jich je přes pět stovek, a aby se tyto služby dostaly i mladým lidem, kteří se zdráhají přijít do klubu, fungují také terénní služby, které s obdobnou nabídkou vyráží do přirozeného prostředí mládeže – na hřiště, do ulic a parků.

Přesto však nezanedbatelná část dětí a dopívajících touto hustou sítí propadne, neboť svůj volný čas netráví ani v klubu ani na hřišti ani na ulici, ale na internetu. Myšlenky přenést nízkoprahové služby i do tohoto prostředí se chytla Česká asociace streetwork, která provozuje portál Jdidoklubu.cz, což je takový virtuální nízkoprahový klub. Návštěvníci zde naleznou zajímavé články o věcech, které právě hýbou světem nebo jsou spjaté s obdobím dospívání, galerii plnou tematických i zábavných videí, hernu s odkazy na nevšední a naučné onlajnovky nebo soutěže o lákavé ceny. Zaregistrovaní návštěvníci se mohou na podobě portálu také sami podílet – psát vlastní články nebo blog, komentovat příspěvky jiných, či zakládat diskusní fóra.

"Jdidoklubu je fajn. Když mám průšvih, pomůžou mi a neřvou na mě jako doma nebo ve škole." (Pepa, 15 let)

Hlavní službou portálu je ale online poradenství, které může využít každý, kdo potřebuje s něčím poradit nebo se svěřit. „Nejčastější témata poradenských chatů jsou dost podobná, jako témata rozhovorů na klubu – sex a vztahy, experimenty s alkoholem a drogami, problémy v rodině, šikana…,“ načíná nepřeberný seznam témat chatů online streetworker Honza. Prozrazuje, že teď na podzim je hodně chatů o potížích s novým školním kolektivem. „Není to jen šikana, ale i nepřijetí novou třídou, ztráta kamarádů. Stálicí pak jsou vztahová témata. Někdy jde o jednu konverzaci o rozchodu po krátkém vztahu, jindy je to dlouhodobá spolupráce a běh na dlouhou trať, když s klientem řešíme zneužívání, vydírání, ztrátu důvěry k lidem... To jsou obtížná témata především pro ty klienty a vždycky jsem moc rád, když se s nimi klient – třeba i na základě našeho chatu – dovede vypořádat a posunout se v životě dál.“

Videa k virtuálnímu nízkoprahovému klubu naleznete na stránkách https://youtu.be/1oNbfF8b8yY a https://youtu.be/8fidsZyKGU0.