Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Videospot k pěstounské péči

Videospot vznikl v rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II" jako součást aktivity Osvěta / mediální obraz sociální práce. Více na www.budmeprofi.cz.