Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Co dělat při útěku dítěte z domova?

Děti útěkem z rodiny, internátního zařízení nebo výchovného ústavu řeší situaci, ze které nevidí východisko. Útěk je pro ně řešením, jak se vyhnout nepříjemnostem, trestu, nebo neúnosné situaci. Příčinou útěku může být také špatné zacházení v rodině, nebo touha po dobrodružství. V případě ústavního umístnění dítěte může jít o útěk z důvodu omezení svobody, pocit nespravedlnosti, neztotožnění se s vývojem situace, problémy s vrstevníky, šikana, ale také může být příčinou stesk a citové strádání. Pokud se stav a situace změní, pak se často samy vrací. Někdy však situace zajde až tak daleko, že po dítěti pátrá Policie ČR.

Pokračování ZDE.