Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Projekt MPSV zaměřený na síťování pro ohrožené děti v Jihomoravském kraji končí...

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí po třech letech činnosti k poslednímu červnu končí. V rámci Jihomoravského kraje bylo do první klíčové aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zapojeno 12 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 14 městských částí města Brna.

Pokračování článku ZDE