Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Festival bezpečného internetu

Dne 20.06.2019 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnil seminář určený pro pracovníky OSPOD. Přednášejícími byli zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nyní tento úřad ve spolupráci s dalšími partnery pořádá akci nazvanou „Festival bezpečného internetu“. Jeho součástí jsou tři odborné konference se zaměřením na různé cílové skupiny, a to vč. pracovníků OSPOD. Konference se uskuteční v různých termínech, a to v Praze, Karlových Varech a v Olomouci. Registrační formulář na jednotlivé konference, stejně jako další informace naleznete na webových stránkách www.konfest.cz.