Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Projekt MPSV Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR

Projekt MPSV reaguje na aktuální situaci v oblasti systému péče o ohrožené děti a rodiny, který se dlouhodobě potýká s rezortní roztříštěností a nejednotnými přístupy a postupy ve vztahu k řešení životních situací ohrožených dětí a rodin. V rámci projektu budou revidovány podmínky sociálně-právní ochrany dětí umístěných v ústavní péči a budou podrobně popsány procesy vedoucí k naplnění potřeb těchto dětí. Projekt svým obsahem směřuje ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému služeb pro ohrožené děti, a to formou podpory krajů v naplňování základního práva dětí na život v rodině.

Informace z projetku jsou součástí zpravodaje "V POHYBU", kde naleznete shrnutí informací o rozjezdu projektu, jehož ambicí je mimo jiné nabídnout podporu pracovníkům OSPOD v oblasti vyhodnocování situace dětí a rodin a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte a mapovat naplňování potřeb dětí vyrůstajících v pobytových zařízeních v rámci celé ČR. Projekt je realizován do května 2022.