Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Střídavá péče - jak chráníme děti?

Projekt nazvaný„Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ si kladl za cíl zvýšit povědomí o právech dětí mezi veřejností v České republice.  Projekt byl zaměřen  na velmi diskutované a často problematicky vnímané oblasti, jako je diskriminace, zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a také právo na vzdělání.

Video k tématu střídavé péče.