Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Hrejte bezpečně

NÚKIB - národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Rodičům poskytuje rady pro výchovu dětí, které se narodily do světa plného digitálních technologií. Rodiče mají při budování návyků bezpečného infomačního chování dětí významou a zodpovědnou roli, kterou se jim snažíme ulehčit.

  hrejte_bezpecne.jpg

doporuceni_k_naduzivani_materialu_se_sexualni_pornografickou_tematikou.jpg